Vergoeding

VERGOEDING


In de meeste gevallen is het niet mogelijk de consultkosten direct te verhalen bij een ziektekostenverzekeraar. Wel is er vaak de mogelijkheid om op een andere manier voor vermindering van de kosten te zorgen.


Belastingaftrek

Ook in 2014 kun je als particulier, werkgever en ondernemer de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken als er sprake is van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting.

Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’.


Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen.

Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.” 

Voor ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten worden meegenomen.


Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en houd er rekening mee dat de regels per jaar kunnen veranderen.


Particuliere vergoeding

Overweeg je privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het voordeel van de aftrekbare kosten particulier bij jouw belastingaangifte (zie hierboven), kun je ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, kun je jouw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:


Je werkgever:

Een bedrijf heeft vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.


Via PGB of het UWV

Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.