Neurolinguïstisch Programmeren

Neurolinguïstisch Programmeren


Neurolinguïstisch Programmeren ofwel NLP is een vrij jonge, empirische methodiek die zich bezig houdt met hoe wij denken. Met empirisch wordt bedoeld dat het een model is dat zich bezighoudt met kwesties die proefondervindelijk zijn vastgesteld.

NLP is ontstaan in Santa Cruz, Californië in de periode dat de ‘Flower Power’ begon te verdwijnen en de ‘nieuwe zakelijkheid en individualisme’ net begon op te komen. Dit was in het begin van de jaren 70. De grondleggers van Neurolinguïstisch Programmeren waren Richard Bandler,Frank Pucelik en John Grinder.


Richard Bandler was een student wiskunde met vooral aandacht voor logische algoritmen. Daarnaast experimenteerde hij met Gestalt Therapy en bestudeerde hij allerlei theorieën die te maken hadden met menselijk gedrag.

In 1973 behaalde hij zijn bachelorgraad filosofie en psychologie aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) en later zijn master (1975) in psychologie aan het Lone Mountain College in San Francisco.

John Grinder was destijds een wetenschappelijk medewerker linguïstiek aan de UCSC met een fascinatie naar het werk van Noam Chomsky en naar de syntaxis van taalkunde. Ook had hij zich tijdens zijn diensttijd in het leger toegelegd op het ontwikkelen van modellen om nieuwe talen te leren.


De samenwerking tussen Richard Bandler en John Grinder die tot de ontwikkeling van NLP zou leiden begon toen Bandler een Gestalt Therapy groep mocht begeleiden onder supervisie van John Grinder.


Vanaf die tijd gingen Bandler en Grinder samenwerken waarbij ze zich toespitsten op het onderzoeken van de vraag waarom sommige therapeuten succesvoller waren dan anderen.

Zowel Bandler als Grinder waren van mening dat (psycho)therapeuten, die succes hadden met hun therapie iets speciaals deden met hun cliënten, wat niet geleerd werd op de universiteit.

Samen hebben ze het werk en de methoden bestudeerd van drie uiterst succesvolle therapeuten: Fritz Perls, die voor vernieuwing in de psychotherapy heeft gezorgd en de grondlegger is van de Gestalt Therapy; Virginia Satir, de zeer begaafde therapeute die een pionier is geweest in de gezinstherapie en die steeds weer in staat bleek uiterst ingewikkelde gezinsproblemen op te lossen die de meeste therapeuten onbehandelbaar achtten; en de wereldberoemde hypnotherapeut Milton Erickson.

Waar Bandler en Grinder zich op concentreerden was de vraag HOE deze therapeuten hun resultaten behaalden, welke gedrag vertoonden zij hierbij en welke overtuigingen speelden daarbij een rol. Deze analyse en het daaropvolgende neerzetten van een te volgen werkwijze werd door Bandler en Grinder modelleren genoemd.


Modelleren is iets leren van een rolmodel (een mens) door heel nauwkeurig te observeren HOE iemand iets doet en door de bepalende componenten van die werkwijze in een structuur te gieten die overdraagbaar is en dezelfde resultaten geeft.

Andere namen die door Bandler en Grinder zijn gemodelleerd of die van grote invloed zijn geweest op NLP zijn Gregory Bateson, Alfred Korzybski en Paul Watzlawick.


Alfred Korzybski was een Pools-Amerikaans linguïst en grondlegger van het vakgebied van de algemene semantiek. Van hem is de bekende uitspraak: “de kaart is niet het gebied”.

Gregory Bateson was antropoloog en schrijver over zeer uiteenlopende onderwerpen als biologie, cybernetica, communicatie, psychotherapie en systeemtheorie. Hij is onder meer bekend door zijn theorie van de dubbele binding bij schizofrenie. Bateson is van erg grote invloed geweest op het ontstaan van NLP en heeft hieraan een zeer diepgaande bijdrage geleverd.

Paul Watzlawick was een Oosterijks-Amerikaanse psycholoog en filoloogdie bekendstaat als een van 's werelds meest vooraanstaande communicatiewetenschappers. Hij is vooral bekend door de door hem opgestelde vijf communicatieaxioma's.


De drie therapeuten die Bandler en Grinder bestudeerden hadden zeer verschillende karakters en werkwijzen maar bleken toch verrassend overeenkomstige gedrags- en communicatiepatronen te vertonen. Ze ontdekten dat elke taal zich bedient van predicaten die overeenstemmen met onze zintuigen en dat mensen onbewust geconditioneerd zijn in het gebruik van bepaalde taalpatronen.

Bandler en Grinder hebben hun bevindingen en eerste modellen gepubliceerd in 4 boeken die tussen 1975 en 1977 zijn uitgebracht: The structure of Magic 1 en 2, en Patterns 1 en 2,  twee boeken over het hypnotherapeutische werk van Milton Erickson.


Begin jaren 80 ontwikkelde de groep rond Bandler en Grinder twee jaargangen waarin een standaardprogramma van NLP vorm kreeg.

Uit de eerste groep van NLP beoefenaars groeiden diverse instituten van NLP die eigenlijk onafhankelijk van elkaar opereren. Ook gingen Bandler en Grinder uiteen en stichtten hun eigen instituten.


De voornaamste instituten of scholen van NLP in de Verenigde Staten op dit moment zijn:

Society of NLP (Richard Bandler)

Quantum Leap Inc. (John Grinder)

NLP University (Robert Dilts, Judith Delozier)

NLP Comprehensive (Steve en Connirae Andreas, Lara Ewing)

New York Training Institute (Anné Linden)

Southern Institute of NLP (Ed en Marry Anne Reede)

Advanced Behavorial Modeling (Wyatt Woodsmall)