Familieopstellingen

Systemisch werk - familieopstellingen


Wat is een familieopstelling?


Familieopstelling is een therapeutische methodiek die wordt toegepast wanneer de vraag van de cliënt zijn oorsprong vindt in het familiesysteem. Dit kan zijn het huidige gezin, het gezin van herkomst of zelfs nog daarvoor.


Bert Hellinger heeft deze techniek in de laatste twintig jaar in Duitsland ontwikkeld en in laatste jaren is deze techniek zich wereldwijd aan het verspreiden. Over dit thema zijn talloze publicaties in verschillende talen verschenen en honderden Familieopstellingen zijn op video opgenomen. Het werd snel duidelijk dat familieopstellingen universeel bruikbaar zijn en alle persoonlijke, relationele, opvoedkundige en organisatorische problemen ermee behandelbaar zijn.


Bij een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij of zij

worstelt (familie, relatie, groep, symptoom) en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die betrokken is bij de vraag waarmee gewerkt wordt. Behalve familieleden is het ook mogelijk zaken als "het leven", "de angst", "de eenzaamheid", een ziekte e.d. op te stellen.


De cliënt plaatst de representanten volgens zijn of haar innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het bijzondere aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten.


Systemisch werk - tafelopstellingen


In het systemisch werk wordt veel gebruik gemaakt van (familie)opstellingen in groepsverband. Maar het is ook mogelijk om tijdens een individuele sessie een opstelling te doen ook al zijn er geen levende representanten beschikbaar. Om toch gebruik te kunnen maken van de kracht van het opstellingen werk wordt dan gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘tafelopstelling’ waarbij in plaats van levende representanten houten figuren worden opgesteld.


Genogram


Om op een snelle manier inzicht te krijgen in de dynamieken die binnen het familiesysteem van de cliënt wordt vaak gebruik gemaakt van een genogram. Een genogram is een schematische weergave van de familiestructuur waarbij de relaties tussen de familielede, patronenn en bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld ziekte, scheidingen en adopties, visueel worden weergegeven. Het genogram gaat daarbij verder dan het simpel in kaart brengen van een stamboom en werkt daarmee als een goede opstap naar een opstelling.


Om het genogram samen te kunnen stellen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die de cliënt eventueel voorafgaand aan een sessie kan invullen.